Home

Welkom op de website van de Poelenwerkgroep Rheden

Poelen zijn een bron van leven en zorgen voor een hoge biodiversiteit en een mooie natuurbeleving.

Poelen in beeld

De Gemeente Rheden vindt natuur dichtbij huis belangrijk. Adviesbureau Loo Plan heeft daarom een inventarisatie uitgevoerd. Hiermee is een goed beeld van het netwerk aan wateren in de gemeente verkregen.
Naast grote poelen in natuurgebieden zijn er tal van andere grotere en kleinere poelen en vijvers. Onder andere in achtertuinen kunnen vijvers liggen die een belangrijke taak vervullen in het netwerk van wateren binnen de gemeente.

Poelenwerkgroep

Volgend op de inventarisatie is er een cursus over het beheer van poelen gegeven en is een poelenwerkgroep in de gemeente Rheden opgericht om het behoud van mooie poelen ook in de toekomst te verzekeren. De cursisten hebben veel geleerd over planten, fauna en ongewervelden. De Poelenwerkgroep Brummen informeerde over het reilen en zeilen binnen een poelenwerkgroep.

Vind jij het leuk om buiten bezig te zijn en mee te helpen met het onderhoud van poelen of inventarisatie van planten en dieren? Of wil je helpen in de organisatie? Neem dan contact op met Erika Loonen.

Informatie

Erika Loonen  026 – 3514174 ,   erika.loonen@looplan.nl

Presentaties poelencursus