Home

Welkom op de website van de Poelenwerkgroep Rheden

Poelen zijn een bron van leven en zorgen voor een hoge biodiversiteit en een mooie natuurbeleving.

Poelen in beeld

De Gemeente Rheden vindt natuur dichtbij huis belangrijk. Adviesbureau Loo Plan voert daarom een inventarisatie uit. Doel is om een goed beeld van het netwerk aan wateren in de gemeente te krijgen.

Naast grote poelen in natuurgebieden zijn er tal van andere grotere en kleinere poelen en vijvers. Onder andere in achtertuinen kunnen vijvers liggen die niet bekend zijn, maar die wel een belangrijke taak vervullen in het netwerk van wateren binnen de gemeente.

Heeft u of weet u een grote tuinvijver of poel? Dan vragen wij u om dit hier aan ons door te geven.

Poelenwerkgroep

Volgend op de inventarisatie wordt in 2018 een cursus voor het beheer van poelen gegeven en wordt een poelenwerkgroep in de gemeente Rheden opgericht om het behoud van mooie poelen ook in de toekomst te verzekeren.

Informatie

Kim Lotterman 026-3514174, kim.lotterman@looplan.nl

Formulier

Poelenformulier

verplicht*

Grootte van de poel*

Aanwezigheid vis

Aanwezigheid kikkers/salamander